16:50 07/06/2010

CT3 và SSM trả cổ tức

Huyền Thương

CT3 trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:3, SSM trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 36,6% và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa thông báo về thời hạn đăng ký cuối cùng để CT3 trả cổ tức bằng cổ phiếu và SSM trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu.

Theo đó, ngày 16/6/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 (mã CT3-UpCoM).

CT3 sẽ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 3 cổ phiếu mới). Ngày dự kiến giao dịch là 15/7/2010.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình 3, số 136/1 Trần Phú, phường 4, quận 5, Tp.HCM.

Trong khi đó, ngày 17/6/2010 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền và cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép Vneco.SSM (mã SSM-HNX).

Theo đó, ngày 7/7 SSM sẽ trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 36,6%/cổ phiếu  (3.660 đồng/cổ phiếu).

Đồng thời, SSM sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu mới).

Địa điểm thực hiện: Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán sẽ làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản.

Đối với cổ đông chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng tài chính - kế toán, Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép Vneco.SSM, đường số 9, khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.