23:25 29/11/2012

CTA miễn nhiệm Phó tổng giám đốc

Hà Anh

Ông Đinh Thanh Bình thôi giữ chức Phó tổng giám đốc CTA kể từ ngày 1/12/2012

Ban tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Vinavico.<br>
Ban tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Vinavico.<br>
Công ty Cổ phần Vinavico (mã CTA-HNX) thông báo quyết định của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm Phó tổng giám đốc công ty.

Theo đó, ông Đinh Thanh Bình thôi giữ chức Phó tổng giám đốc CTA kể từ ngày 1/12/2012. Hiện công ty chưa có quyết định bổ nhiệm thêm Phó tổng giám đốc mới.

Sau khi ông Đinh Thanh Bình thôi giữ chức Phó tổng giám đốc, ban Tổng giám đốc của CTA còn hai thành viên là ông Mai Hồng Bàng giữ chức vụ Tổng giám đốc và ông Trần Trọng Huy giữ chức Phó tổng giám đốc.

Được biết, doanh thu thuần quý 3 của CTA đạt 8,3 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 19,3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 426 triệu đồng, lũy kế đạt gần 1,1 tỷ đồng. EPS 9 tháng đạt 137 đồng.