07:33 13/02/2009

CTB trả cổ tức 8% bằng tiền mặt

Hà Anh

Ngày 10/4, CTB sẽ chi trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 8%/cổ phần

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu CTB kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu CTB kể từ tháng 5/2008 đến nay - Nguồn ảnh: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 24/2/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội cổ đông năm 2009 và trả cổ tức bằng tiền đợt 2/2008 của Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương (CTB-HASTC).

Theo đó, ngày 10/4/2009, CTB sẽ chi trả cổ tức đợt 2/2008 với tỷ lệ thực hiện 8%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 800 đồng.

Bên cạnh đó, dự kiến ngày 28/3/2009, CTB sẽ tổ chức đại hội cổ đông năm 2009 với tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần – 1 quyền biểu quyết.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán, Công ty Cổ phần Chế tạo Bơm Hải Dương - số 37 - đại lộ Hồ Chí Minh - thành phố Hải Dương.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán CTB ngày 23/2, 24/2 và 25/2/2009.