16:33 10/12/2009

CTB, TV3 và SDU trả cổ tức bằng tiền

N.Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của CTB, TV3 và SDU

Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu CTB từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diễn biến giá cổ phiếu CTB từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức của CTB, TV3 và SDU.

* Ngày 17/12/2009 là thời hạn  đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương (mã CTB-HNX).

Theo đó, ngày 31/12/2009, CTB sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 7%/ cổ phần - 1 cổ phần được nhận 700 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần Chế tạo bơm Hải Dương - số 37 Đại lộ Hồ Chí Minh, Tp. Hải Dương.

Trung tâm lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán CTB vào những ngày 16, 17 và 18/12/2009.

* Ngày 16/12/2009 là thời hạn  đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (mã TV3-HNX).

Theo đó, ngày 30/12/2009, TV3 sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận tiền tại phòng tài chính kế toán, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 - 32 Ngô Thời Nhiệm, phường 7, quận 3, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu TV3 vào những ngày 15, 16 và 17/12/2009.

* Ngày 16/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà (mã SDU-HNX).

Theo đó, ngày 31/12/2009, SDU sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 15%/cổ phần - 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà - tầng 7 nhà G10 Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà  Nội.

Trung tâm lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu SDU vào những ngày 15, 16 và 17/12/2009.