11:52 08/07/2008

CTC được niêm yết cổ phiếu trên sàn Hà Nội

Nguyệt Ánh

CTC được chấp thuận niêm yết 2.376.200 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng trên sàn Hà Nội

Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận cho Công ty Cổ phần Văn hóa Du lịch Gia Lai (mã CTC) được niêm yết 2.376.200 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng trên sàn Hà Nội.

Công ty Cổ phần Văn hoá - Du lịch Gia Lai có vốn điều lệ là 23,762 tỷ đồng trong đó Nhà nước nắm giữ 19,8% vốn điều lệ, cổ đông trong và ngoài công ty nắm giữ 80,20%.

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty là kinh doanh phát hành sách, văn hóa phẩm; kinh doanh nhà hàng, khách sạn, khu du lịch vui chơi giải trí; vận tải du lịch; mua bán hàng công nghệ thực phẩm…