23:28 07/10/2008

CTC trả cổ tức 10% bằng tiền mặt

N.Anh

CTC tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 30/10/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 của Công ty Cổ phần Văn hoá và Du lịch Gia Lai (mã CTC - HASTC).

Theo đó, ngày 8/12/2008, CTC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 10%/cổ phần - 1 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Văn hoá – Du lịch Gia Lai - 18 Lê Lai, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán CTC ngày 29/10, 30/10 và 31/10/2008.