10:50 30/07/2017

Cứ hơn 3 doanh nghiệp lập mới thì có 2 doanh nghiệp bị “khai tử”

Bạch Dương

Tỷ lệ sống sót của doanh nghiệp khá thấp khi cứ hơn 3 doanh nghiệp thành lập mới lại có 2 doanh nghiệp ngừng hoạt động

Có&nbsp;<span style="font-family: Arial; font-size: 14px; text-align: justify;">72.953 doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đầu năm nay.</span>
Có&nbsp;<span style="font-family: Arial; font-size: 14px; text-align: justify;">72.953 doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đầu năm nay.</span>
Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng 7, cả nước có 11.677 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 94.500 tỷ đồng, tăng 8,7% về số doanh nghiệp và giảm 14,5% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Luỹ kế 7 tháng năm nay, cả nước có 72.953 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 690.700 tỷ đồng, tăng 13,8% về số doanh nghiệp và tăng 39% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,5 tỷ đồng, tăng 22,2%.

Nếu tính cả 979.800 tỷ đồng của doanh nghiệp tăng vốn thì tổng số vốn bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng đạt 1,67 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh đó, còn có 17.549 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 5% so với cùng kỳ, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và hồi sinh lên hơn 90.500 doanh nghiệp.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng là 720.800 người, giảm 3,2% so với cùng kỳ.

Ngành bán buôn, bán lẻ giữ vị trí quán quân khi có nhiều doanh nghiệp thành lập mới nhật, đạt 25.900 doanh nghiệp. Tiếp đó, ngành xây dựng, công nghiệp chế biến, công nghệ khoa học, du lịch, dịch vụ lưu trú và ăn uống, bất động sản…

Tuy nhiên, theo Tổng cục Thống kê, trong 7 tháng năm nay, có 6.608 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 2,9% so với cùng kỳ, chủ yếu là công ty quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động lên tới 43.274 doanh nghiệp, tăng 19,5% so với cùng kỳ, bao gồm 15.866 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 16,2% và 27.408 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, tăng 21,5%.

Như vậy, tổng số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động đạt 49.882. Bình quân, mỗi ngày có tới gần 240 doanh nghiệp phải rời khỏi “đấu trường kinh doanh”.

Nếu tính tỷ lệ số doanh nghiệp ra đời/ngừng hoạt động cho thấy cứ hơn 3 doanh nghiệp thành lập mới thì có 2 doanh nghiệp bị “khai tử”.