12:09 13/02/2009

Cùng lập nhóm để giảm cước điện thoại di động

Thế Anh

Talk 24 là gói cước giá rẻ dành cho các thuê bao sử dụng dịch vụ thoại nội mạng của VinaPhone

Ngày 12/2, VinaPhone đã công bố Talk 24 - gói cước giá rẻ dành cho các thuê bao sử dụng dịch vụ thoại nội mạng của VinaPhone, hoặc gọi đến một thuê bao cố định khác của VNPT.

VinaPhone đưa ra hai gói cước Talk 24 gồm gói cước 1 (Talk24-S) và gói cước 2 (Talk24-E). Với các gói cước này, các thuê bao của VinaPhone đang hoạt động được quyền đăng ký 3 hoặc 5 số thuê bao thân thiết khác (có thể là số thuê bao của VinaPhone, số thuê bao cố định, GPhone, CityPhone của VNPT) để tạo thành nhóm.

Đối với gói cước 1, khách hàng được quyền đăng ký 3 thành viên trong nhóm với cước thuê bao gói là 500 đồng/ngày. VinaPhone sẽ giảm cho chủ nhóm khi gọi đến các thành viên trong nhóm tối đa là 30% cho phút gọi đầu tiên và giảm cước gọi từ phút thứ 2 đến phút thứ 15 được giảm kỷ lục nhất với mức tối đa 90% và từ phút 16 trở đi sẽ giảm cước tối đa cho chủ gọi là 30%.

Đối với gói cước 2, chủ nhóm có thể đăng ký được tới 5 thành viên trong nhóm, nhưng mức cước thuê bao gói sẽ là 800 đồng/ngày. Sau khi đăng ký thành công, các thuê bao này được giảm 30% giá cước ngay từ phút gọi đầu tiên, từ phút thứ 2 đến phút thứ 15 giàm tới 90% giá cước so với mức cước thông thường và từ phút thứ 16 trở đi lại tiếp tục được giảm tới 30% cho chủ nhóm.