08:33 21/12/2015

Cuối năm, nhiều doanh nghiệp chốt danh sách trả cổ tức

Hà Anh

DRL, BHS, GDT, SBT, TMS, DPR, ICG, PTS, PHR, BCI, HCM....thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu ICG trong thời gian qua - Nguồn: HNX.<br>
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu ICG trong thời gian qua - Nguồn: HNX.<br>
DRL, BHS, GDT, SBT, TMS, DPR, ICG, PTS, PHR, BCI, HCM....thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 20/1/2016, Công ty Cổ phần Thủy điện - điện lực 3 (mã DRL-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/12/2015.

* Ngày 5/1/2016, Công ty Cổ phần Đường Biên Hoà (mã BHS-HOSE) tạm ứng cổ tức niên độ 2014-2015 (từ 01/07/2014 đến 30/06/2015) với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2015.

* Ngày 30/12/2015, Công ty Cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành (mã GDT-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2015.

* Ngày 15/1/2016, Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (mã SBT-HOSE) tạm ứng chia cổ tức (niên độ 1/7/2014 - 30/6/2015) bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2015.

* Ngày 25/1/2016, Công ty Cổ phần Transimex - Saigon (mã TMS-HOSE) trả cổ tức bằng tiền năm 2014 với tỷ lệ 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2015.

* Ngày 4/1/2016, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (mã DPR-HOSE) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2015.

* Ngày 7/1/2016, Công ty Cổ phần Xây dựng Sông Hồng (mã ICG-HNX) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2015.

* Ngày 30/12/2015, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (mã PTS-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/2015.

* Ngày 29/1/2016, Công ty Cổ phần cao su Phước Hoà (mã PHR-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/2015.

* Ngày 6/1/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (mã BCI-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/2015.

* Ngày 6/1/2016, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (mã HCM-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/12/2015.

* Ngày 7/1/2016, Công ty Cổ phần Khoáng sản Bình Định (mã BMC-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền mặt lần 1/2014 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/12/2015.

* Ngày 28/1/2016, Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO (mã VIP-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2015.

* Ngày 18/1/2016, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (mã BMP-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2015.

* Ngày 22/1/2016, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (mã AGF-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền mặt niên độ tài chính 2014-2015 với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 25/12/2015.

* Ngày 26/1/2016, Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (mã TJC-HNX) trả cổ tức đợt cuối năm 2014 bằng tiền với tỷ lệ 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2015.

* Ngày 26/3/2016, Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (mã AAM-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2015.

* Ngày 11/1/2016, Công ty Cổ phần Pacific Dinco (mã PDB-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2015.

* Ngày 29/1/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên (mã TIC-HOSE) chi trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2015.

* Ngày 26/1/2016, Công ty Cổ phần Vận Tải Xăng Dầu VITACO (mã VTO-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2015.

* Ngày 29/1/2016, Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2015 với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2015.

* Ngày 13/1/2016, Công ty Cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (mã DNC-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2015.

* Ngày 30/3/2016, Tổng công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần (mã PGC-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỉ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2015.

* Ngày 21/1/2016, Công ty Cổ phần Que hàn điện Việt Đức (mã QHD-HNX) tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2015.

* Ngày 25/1/2016, Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (mã APP-HNX) chi trả cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2015.

* Ngày 25/1/2016, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam (mã SED-HNX) thanh toán cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2015.

* Ngày 29/1/2016, Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex (mã PJT-HOSE) tạm ứng cổ  tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2015.

* Ngày 14/1/2016, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (mã CNG-HOSE) thanh toán cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 31/12/2015.