17:09 31/05/2013

Cựu Chủ tịch Sacombank không còn nắm cổ phiếu STB

Hà Anh

Ngày 31/5, hai cha con ông Đặng Văn Thành đã bán 47.842.647 cổ phiếu, chiếm 4,912% và không còn là cổ đông lớn của STB

Ông Đặng Văn Thành, cựu Chủ tịch Sacombank.<strong><br></strong>
Ông Đặng Văn Thành, cựu Chủ tịch Sacombank.<strong><br></strong>
Ông Đặng Văn Thành và ông Đặng Hồng Anh báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Sacombank (mã STB-HOSE).

Theo đó, ngày 31/5, hai cha con ông Đặng Văn Thành đã bán 47.842.647 cổ phiếu, tương đương 4,912% cổ phiếu đang lưu hành, số cổ phiếu hiện đang nắm giữ là 7.000.000 cổ phiếu, chiếm 0,718%. Trong đó, ông Đặng Văn Thành, cựu Chủ tịch Sacombank, không còn nắm giữ cổ phiếu nào của STB và ông Đặng Hồng Anh nắm giữ 7.000.000 cổ phiếu, chiếm 0,718% cổ phiếu đang lưu hành.

Như vậy, từ ngày 31/5, hai cha con ông Đặng Văn Thành không còn là cổ đông lớn của STB nữa.

Trước giao dịch, hai bố con ông Thành nắm giữ 54.842.647 cổ phiếu, chiếm 5,63% cổ phiếu đang lưu hành. Trong đó, ông Đặng Văn Thành nắm giữ 17.696.108 cổ phiếu, chiếm 1,82% và con là ông Đặng Hồng Anh nắm giữ 37.146.539 cổ phiếu, chiếm 3,81%.

Mục đích giao dịch là căn cứ theo hợp đồng ủy quyền ngày 10/12/2012 giữa gia đình ông Đặng Văn Thành với Sacombank về việc Sacombank toàn quyền, mua, bán, định đoạt sở hữu toàn bộ số cổ phiếu nêu trên của ông Đặng Văn Thành và ông Đặng Hồng Anh theo quy định pháp luật.

Theo kết quả giao dịch trên HOSE, ngày 31/5 có 47,8 triệu cổ phiếu STB được giao dịch thỏa thuận trên HOSE với giá 18.200 đồng/cổ phiếu. Tổng trị giá đạt hơn 870 tỷ đồng.

Trước đó, Sacombank đã ký thỏa thuận với ông Đặng Văn Thành và ông Đặng Hồng Anh vào ngày 5/12/2012. Theo thỏa thuận này, Sacombank đồng ý sử dụng 79.842.647 cổ phiếu (7,435% vốn cổ phần của Sacombank) của ông Đặng Văn Thành và ông Đặng Hồng Anh để thanh toán các khoản cho vay, đầu tư trái phiếu và phải thu khác với tổng trị giá 1.596,85 tỷ đồng.

Cũng theo thỏa thuận, ông Đặng Văn Thành và ông Đặng Hồng Anh ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Sacombank được toàn quyền mua, bán định đoạt, sở hữu cổ phiếu Sacombank mà hai ông này sở hữu.