16:45 01/12/2009

CVT, PSC trả cổ tức và PAC phát hành cổ phiếu thưởng

N.Anh

Trung tâm Lưu ký thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng của CVT, PSC và PAC

Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu PSC từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu PSC từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng của CVT, PSC và PAC.

* Ngày 11/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần CMC (mã CVT-HNX).

Theo đó, ngày 25/12/2009, CMC sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 15% - 1 cổ phần được nhận 1.500 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần CMC - phường Tiền Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

* Ngày 11/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (mã PSC-HNX).

Theo đó, ngày 30/12/2009, PSC sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 9% - 1 cổ phiếu được nhận 900 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn tại 118 Huỳnh Tấn Phát, Tân Thuận Tây, quận 7, Tp.HCM.

* Ngày 11/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng của Công ty Cổ phần Pin ắc quy miền Nam (mã PAC-HOSE).

Theo đó, PAC sẽ phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ thực hiện 25%, tương đương 4:1 - cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu thưởng. Ngày dự kiến giao dịch là ngày 28/12/2009.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán nhận cổ phiếu thưởng tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty Cổ phần Pin ắc quy miền Nam, địa chỉ : 321 Trần Hưng Đạo, quận 1, Tp.HCM.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu CMC, PSC và PAC vào những ngày 10, 11, 14/12/2009.