10:51 02/06/2010

CVT trả cổ tức 15% bằng tiền

Hà Anh

Ngày 25/6, CVT sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 15%/cổ phiếu - 1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo 8/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày 10/6 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức đợt 2/2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần CMC (mã CVT-HNX).

Theo đó, ngày 25/6, CVT sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần CMC - phố Anh Dũng, phường Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ.