09:21 15/08/2011

CYC đề nghị được giao dịch trở lại

Nguyệt Ánh

Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih (mã CYC-HSX) công bố giải trình nguyên nhân lỗ 2 năm và phương hướng khắc phục năm 2011.

6 tháng đầu năm 2011, CYC tiếp tục lỗ 466,166 triệu đồng.
6 tháng đầu năm 2011, CYC tiếp tục lỗ 466,166 triệu đồng.
Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih (mã CYC-HSX) công bố giải trình nguyên nhân lỗ 2 năm và phương hướng khắc phục năm 2011.

Theo đó, theo báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 công ty lỗ 8,024 tỷ đồng; năm 2010 công ty lỗ 464,32 triệu đồng, tuy nhiên kết quả kinh doanh thực tế trước thuế của công ty có lãi 1,7 tỷ đồng, do một số khoản chi phí công ty tự quyết toán là chi phí không hợp lệ làm khấu hao là 10,97 tỷ đồng, lập dự phòng hàng tồn kho là 4,38 tỷ đồng làm ảnh hưởng đến khoản thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phải nộp ngân sách là 2,756 tỷ đồng.

Năm 2010, công ty không phát hành được cổ phiếu để chuyển 4.000.000 USD tương đương 64 tỷ đồng nợ vay Công ty Chyih Investment sang vốn cổ phần theo công văn 839/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán ngày 25/3/2010 đã làm phát sinh khoản chênh lệch tỷ giá ngoại tệ là 10,176 tỷ đồng làm ảnh hường hồi tố đến kết quả kinh doanh năm 2009 là 3,856 tỷ đồng, trực tiếp đến kết quả kinh doanh năm 2010 là 2,412 tỷ đồng.

Theo CYC, công ty đã hoàn thành báo cáo tài chính quý 2/2011, công ty đã phấn đấu đạt kế hoạch về doanh thu, tuy nhiên giá vốn thành phẩm chiếm tỷ lệ cao so với kế hoạch do giá đầu vào nguyên vật liệu tăng cao và 2 tháng đầu năm là thời gian nghỉ tết nên lượng tiêu thụ cũng như sản xuất rất ít ảnh hưởng đến lợi nhuận của cả 6 tháng đầu năm lỗ 466,166 triệu đồng.

6 tháng cuối năm 2011, công ty phấn đấu giữ vững thị trường nội địa và phát triển mạnh lĩnh vực xuất khẩu để đạt kế hoạch năm 2011 với lợi nhuận sau thuế đạt 10 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, CYC cho biết hiện nay công ty đã nắm giữ được các đơn hàng giao đến cuối năm và đang phát triển thêm đơn hàng mới. Sắp tới công ty sẽ đưa vào sản xuất hệ thống khí thiên nhiên sử dụng nguyên liệu chất đốt giá thành thấp tiết kiệm khoảng 40% so với hiện nay. Điều này sẽ giúp giá vốn thành phẩm của công ty giảm đáng kể trong 6 tháng cuối năm và những năm tới.

Đồng thời, Công ty cũng đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM cho phép cổ phiếu CYC được giao dịch trở lại nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông nhỏ lẻ.

Trước đó, ngày 14/6/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã ký quyết định số 83/2011/QĐ-SGDHCM về việc cổ phiếu CYC của Công ty Cổ phần Gạch men Chang Yih bị tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 17/6/2011 do hoạt động kinh doanh của công ty này bị thua lỗ trong hai năm liên tiếp căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2010 (kết quả kinh doanh năm 2009 đã hồi tố có kết quả âm và kết quả kinh doanh năm 2010 âm).