23:15 03/08/2009

D2D, SDN và VHL trả cổ tức bằng tiền

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của D2D, SDN và VHL

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền của D2D, SDN và VHL.

* Ngày 3/8/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để trả cổ tức 6 tháng đầu năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (mã D2D-HOSE).

Theo đó, ngày 10/8/2009, D2D sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 10%/mệnh giá - 1.000 đồng/cổ phiếu.

Địa điểm thực hiện: Người sở hữu chứng khoán D2D (đã lưu ký và chưa lưu ký) làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán Công ty Cổ phần Phát triển đô thị Công nghiệp số 2 - H22 Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

* Ngày 17/8/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2009 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (mã SDN-HNX).

Theo đó, ngày 11/9/2009, SDN tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 7%/cổ phiếu - 1 cổ phiếu được nhận 700 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai, Khu công nghiệp BH1, phường An Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán SDN vào các ngày 14/8, 17/8 và 18/8/2009.

* Ngày 14/8/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (mã VHL-HNX).

Theo đó, ngày 1/9/2009, VHL sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ thực hiện 17%/cổ phần - 1 cổ phiếu được nhận 1.700 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long - phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VHL vào các ngày 13/8, 14/8 và 17/8/2009.