08:14 17/04/2012

Đã bán được gần 90% nhà thuộc sở hữu Nhà nước

Hà Anh

Tính đến hết tháng 3/2012, cả nước đã bán được 334.620 căn nhà thuộc Nghị định 61, đạt 89,7% trên tổng số 373.000 căn

Tp.HCM hiện vẫn chưa trình Thủ tướng Chính phủ về đề án quản lý nhà biệt thự.
Tp.HCM hiện vẫn chưa trình Thủ tướng Chính phủ về đề án quản lý nhà biệt thự.
Nguồn tin từ Bộ Xây dựng cho biết, tính đến hết tháng 3/2012, cả nước đã bán được 334.620 căn nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, đạt 89,7% trên tổng số 373.000 căn thuộc diện được bán theo nghị định số 61.

Theo báo cáo của các địa phương, tổng quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước có 402.472 căn, trong đó có 373.000 căn thuộc diện được bán; nhà ở thuộc diện không được bán là 29.472 căn.

Đối với quỹ nhà biệt thự tại Tp.HCM, thành phố hiện vẫn chưa trình Thủ tướng Chính phủ về đề án quản lý nhà biệt thự. Ngoài ra, lực lượng cán bộ đảm nhận việc bán nhà tại các địa phương còn mỏng, nhất là những địa phương có số lượng hồ sơ lớn như Hà Nội, Tp.HCM, Hải Phòng nên việc thực hiện bán nhà ở còn chưa đảm bảo đúng theo quy định về thời gian giải quyết, gây bức xúc cho người mua nhà ở.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, hiện nay việc bán nhà ở còn chậm chủ yếu do số lượng nhà ở còn lại phần lớn là nhà ở tự quản chưa được bàn giao (do cơ quan tự quản đã giải thể không còn đơn vị quản lý nên khó khăn trong việc tiếp nhận để thực hiện bán) hoặc một số nhà ở còn có tranh chấp liên quan tới chính sách quản lý, cải tạo nhà đất trước đây.