09:14 14/09/2007

Đã bán hết cổ phần VOSCO

M.Kiều

Toàn bộ 50.183.500 cổ phần của Công ty Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) trong phiên đấu giá ngày 12/9 đã được bán hết

Theo thông báo từ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, phiên đấu giá 50.183.500 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) của Công ty Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) vào ngày 12/9 đã kết thúc.

Toàn bộ số cổ phần đã được mua với giá bình quân 20.552 đồng/cổ phiếu, cao hơn so với giá khởi điểm 5.552 đồng/cổ phần.

Giá trúng thầu thành công cao nhất đạt 80.000 đồng/cổ phần, giá thấp nhất 19.000 đồng/cổ phần.

Có 2.897 nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá gồm 66 tổ chức và 2.813 cá nhân. Tổng số nhà đầu tư trúng giá là 1.921, trong đó có 39 tổ chức và 1.882 nhà đầu tư cá nhân với tổng khối cổ phần bán được là 50.183.500 cổ phần.