02:08 04/11/2016

Đã cấp thêm mã chứng khoán cho 146 nhà đầu tư ngoại

Hà Anh

VSD vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 10/2016

Tính đến ngày 31/10/2016, đã có thêm 146 nhà đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán - trong đó, có 15 tổ chức và 131 cá nhân. <br>
Tính đến ngày 31/10/2016, đã có thêm 146 nhà đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán - trong đó, có 15 tổ chức và 131 cá nhân. <br>
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 10/2016.

Theo đó, tính đến ngày 31/10/2016 đã có thêm 146 nhà đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán, trong đó, có 15 tổ chức và 131 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 55 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó có 18 tổ chức, 37 cá nhân và hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 3 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài.

Hiện số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 19.895 mã - trong đó, có 3.074 tổ chức và 16.821 cá nhân.