06:35 08/03/2017

Đã cấp thêm mã chứng khoán cho 200 nhà đầu tư ngoại

Hà Anh

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 2/2017

Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 20.572 mã.
Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 20.572 mã.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 2/2017.

Theo đó, trong tháng 2/2017, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 200 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 44 tổ chức và 156 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 18 nhà đầu tư - trong đó, có 5 tổ chức và 13 cá nhân. Hiện, số dư mã số giao dịch chứng khoán hiện hành là 20.572 mã - trong đó, có 3.208 tổ chức và 17.364 cá nhân.

Trước đó, trong tháng 1/2017, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 113 nhà đầu tư nước ngoài - trong đó, có 12 tổ chức và 101 cá nhân.