09:07 24/09/2008

Đã chọn được nhà tư vấn cho quy hoạch Hà Nội

Mạnh Chung

Liên danh Perkins Eastman, Posco E&C và JINA làm nhà tư vấn lập quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội

Qui hoạch Hà Nội "mới" đã có nhà tư vấn ngoại.
Qui hoạch Hà Nội "mới" đã có nhà tư vấn ngoại.
Theo Công văn 1585/TTg-KTN, ngày 23/9, Thủ tướng đã đồng ý lựa chọn Liên danh Perkins Eastman, Posco E&C và JINA làm nhà tư vấn lập quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.

Website Chính phủ cho biết, việc lựa chọn này trên cơ sở đề nghị của Bộ Xây dựng và ý kiến kết luận tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 12/9/2008.

Theo công văn, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan mời các chuyên gia quy hoạch trong nước và quốc tế có trình độ và kinh nghiệm tham gia phản biện, đóng góp trong quá trình lập quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội, bảo đảm phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô Hà Nội đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo đàm phán, ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Trước đó, ngày 3/8, 3 nhà thầu tư vấn liên danh là: Công ty Arata Isozaki kết hợp với Metropolitan Architecture (Nhật Bản - Hà Lan), Công ty Posco E&C liên danh với Công ty Jina Architect, Perkins Eeastman (Hàn Quốc - Hoa Kỳ), Công ty RTKL (Hoa Kỳ) đã được Hội đồng tuyển nhà thầu tư vấn nước ngoài lập quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội lựa chọn đạt tiêu chuẩn vào danh sách trình Thủ tướng xem xét quyết định.

Trong đó, Công ty Posco E&C liên danh với Công ty Jina Architect, Perkins Eastman (Hàn Quốc - Hoa Kỳ) đã đưa ra ý tướng với việc nhấn mạnh đến sự phát triển bền vững, song có thể đáp ứng những nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng đến tương lai.

Tập đoàn này đề cao triết lý: thành phố là sự biểu hiện những giá trị cơ bản của người dân sống ở đó, một thành phố tạo cho người dân cảm giác mình thuộc về thành phố đó.

Theo nhà tư vấn này, chỉ nên dành 40% diện tích thủ đô làm đất xây dựng đô thị, còn 60% xây dựng hành lang xanh.

* Posco E&C có 2500 công nhân viên, 30 năm hành nghề, hoạt động tại nhiều thị trường: Việt Nam, Trung Đông, Nam Mỹ, Trung Quốc, châu Phi cung cấp dịch vụ xây dụng dự án trên toàn thế giới. JINA thành lập năm 1969, hoạt động tại Trung Đông, Đông Nam Á, có văn phòng tại Hà Nội. Perkins Eastman (Hoa Kỳ) có dịch vụ quy hoạch tổng thể và thiết kế đô thị toàn thế giới.