07:14 22/12/2008

Đã có cơ sở dữ liệu về hàng rào kỹ thuật thương mại

Phương Anh

Mới đây, cơ sở dữ liệu về hàng rào kỹ thuật trong thương mại Notify TBT Vietnam đã chính thức ra mắt

Giao diện tìm kiếm thông tin về hàng rào kỹ thuật thương mại WTO tại cơ sở dữ liệu Notify TBT Vietnam - Ảnh chụp màn hình.
Giao diện tìm kiếm thông tin về hàng rào kỹ thuật thương mại WTO tại cơ sở dữ liệu Notify TBT Vietnam - Ảnh chụp màn hình.
Mới đây, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Chương trình Hỗ trợ kỹ thuật châu Âu cho Việt Nam giai đoạn 2 (ETV2) đã cho ra mắt cơ sở dữ liệu về hàng rào kỹ thuật trong thương mại Notify TBT Vietnam.

Cơ sở dữ liệu này bao gồm tập hợp các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn (với trích dịch ngắn gọn tiếng Việt) của các nước thành viên WTO là những thị trường xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam. Theo đó, người sử dụng có thể tìm kiếm dễ dàng những thông tin mình cần và đưa ra yêu cầu nếu thông tin chưa có sẵn trong cơ sở dữ liệu.

Các văn bản đầy đủ về các quy định/tiêu chuẩn đã được sưu tầm từ các  thị trường của các thành viên WTO như Nhật Bản, ASEAN, Trung Quốc, Hàn Quốc, EU, Mỹ, Australia và một số nước khu vực Mỹ Latinh và Châu Phi, tập trung vào các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam.

Cơ sở dữ liệu Notify TBT Vietnam được xây dựng bởi Văn phòng TBT Việt Nam và do ETV2 tài trợ.

TBT Việt Nam được thành lập theo hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại (Hiệp định TBT). Đây là hiệp định được xây dựng nhằm đảm bảo các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật được chấp nhận bởi các thành viên WTO không bị áp dụng theo phong cách chuyên quyền hoặc phân biệt đối xử giữa các quốc gia thành viên.

Đại diện ETV2 cho biết, một trong những nguyên tắc và nghĩa vụ chủ chốt theo quy định trong Hiệp ước TBT là tính minh bạch. Tính minh bạch pháp lý và minh bạch quy tắc của các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật của các thành viên WTO là yêu cầu cơ bản để cho phép các nhà sản xuất và các thương nhân nước ngoài có được sự truy cập vào các thông tin có liên quan để xác định xem liệu các biện pháp được áp dụng có phù hợp với các mục tiêu chính đáng, hoặc các dạng thức bảo hộ thương mại biến tướng có vi phạm luật lệ của WTO hay không.

Hơn nữa, sự minh bạch trong các quy định và tiêu chuẩn của các thành viên WTO sẽ giúp cho các bên hưởng lợi của Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp, có thể cải thiện hoạt động ở thị trường nội địa cũng như các thị trường khác thuộc các nước thành viên WTO.