22:31 19/06/2009

Đã giải ngân được hơn 347 nghìn tỷ đồng vốn hỗ trợ lãi suất

Thu Thủy

Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết, tính đến ngày 18/6, số dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đã đạt 347.282,37 tỷ đồng

Tính đến ngày 18/6, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 79.206,38 tỷ đồng.
Tính đến ngày 18/6, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 79.206,38 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết, tính đến ngày 18/6/2009, số dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đã đạt 347.282,37 tỷ đồng.

Như vậy, so với ngày 11/6/2009, dư nợ cho vay vốn hỗ trợ lãi suất đã tăng thêm 8.851,2 tỷ đồng, tương đương 2,61%.

Trong đó, dư nợ của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đạt 248.738 tỷ đồng - tăng 5.206,93 tỷ đồng, tương đương tăng 2,13%; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 79.206,38 tỷ đồng - tăng 3.305,07 tỷ đồng, tương đương tăng 4,35%; nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài đạt 16.791,59 tỷ đồng - tăng 504,72 tỷ đồng, tương đương tăng 3,09%; công ty tài chính đạt 2.546,41 tỷ đồng - giảm 165,51 tỷ đồng, tương đương tăng -6,1%.

Đối với số dư nợ phân theo đối tượng khách hàng vay vốn, tính đến ngày 18/6, doanh nghiệp nhà nước đã vay 53.724,58 tỷ đồng - tăng 1.369,28 tỷ đồng, tương đương 2,61% so với ngày 11/6/2009.

Doanh nghiệp ngoài nhà nước gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… đã vay 230.421,85 tỷ đồng.

Hợp tác xã đã vay 2.604,62 tỷ đồng; hộ gia đình, cá nhân vay 59.420,01 tỷ đồng; tổ chức khác vay 1.111,3 tỷ đồng.