16:00 23/08/2013

Đã huy động hơn 100 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Hà Anh

Kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được hơn 100.313 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu

Lãi suất trúng thầu đợt này tăng nhẹ so với phiên trước (13/8).<br>
Lãi suất trúng thầu đợt này tăng nhẹ so với phiên trước (13/8).<br>
Ngày 22/8/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành.

Theo đó, phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 3.000 tỷ đồng với hai loại kỳ hạn 2 năm và 3 năm, mỗi loại gọi thầu 1.500 tỷ đồng.

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 16 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 3.360 tỷ đồng. Kết quả, Kho bạc Nhà nước huy động được 1.200 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 7,30%/năm, tăng 0,30% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/8/2013).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 9 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.950 tỷ đồng. Kết quả, huy động được 750 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 7,70%/năm, tăng 0,20% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 13/8/2013).

Như vậy, kể từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 100.313,57 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ qua hình thức đấu thầu.