16:21 24/05/2013

Đà Nẵng phủ sóng Wifi toàn thành phố

Thủy Diệu

Đến tháng 9 tới, toàn thành phố Đà Nẵng sẽ được phủ sóng Internet không dây

<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Hệ thống Wifi thành phố Đà Nẵng được thiết kế với dung lượng hệ thống lên đến 20.000 người dùng, trong đó cho phép tối đa 10.000 người sử dụng đồng thời thông qua 170 bộ truy nhập Wifi.</span>
<span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15px;">Hệ thống Wifi thành phố Đà Nẵng được thiết kế với dung lượng hệ thống lên đến 20.000 người dùng, trong đó cho phép tối đa 10.000 người sử dụng đồng thời thông qua 170 bộ truy nhập Wifi.</span>
Đến tháng 9 tới, toàn thành phố Đà Nẵng sẽ được phủ sóng Internet không dây.

Cụ thể, theo Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng, gần 400 bộ phát sóng Wifi (mỗi bộ phát trong phạm vi khoảng 300 m), được lắp đặt trên toàn Thành phố, đảm bảo phục vụ cùng lúc cho 10.000 lượt truy cập. Hệ thống Wifi sẽ bắt đầu hoạt động vào tháng 9 tới.

Tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án là gần 2 triệu USD. Đơn vị triển khai cam kết xây dựng một mạng WiFi với các bộ truy nhập (AP) Wifi hỗ trợ 2 băng tần 2,4GHz và 5,8GHz theo công nghệ MESH, MIMO với tiêu chuẩn 802.11n.

Dự án lắp đặt Wifi tại thành phố Đà Nẵng được thực hiện qua hai giai đoạn. Trong giai đoạn 1, hệ thống Wifi thành phố Đà Nẵng được thiết kế với dung lượng hệ thống lên đến 20.000 người dùng, trong đó cho phép tối đa 10.000 người sử dụng đồng thời thông qua 170 bộ truy nhập Wifi.

Các bộ phát sóng Wifi được lắp đặt trên các cột đèn chiếu sáng công cộng, điểm du lịch, trường đại học, sở, ban, ngành… với băng tần 2,4 và 5,8 GHz, kết nối qua mạng đô thị đang trong quá trình vận hành.

Được biết, dự án “phủ sóng Wifi Thành phố Đà Nẵng" được thai nghén từ năm 2003 khi Đà Nẵng đưa ra mục tiêu phát triển mảng công nghệ thông tin nhưng chậm triển khai do vướng mắc vốn đầu tư.

Như vậy, Đà Nẵng là thành phố thứ tư phủ sóng Wifi miễn phí, sau Hội An, Hạ Long và Huế.