11:23 13/11/2012

Đà Nẵng và phía Hàn Quốc hợp tác phát triển chính phủ điện tử

Lê Hải

“Sự minh bạch, thân thiện, thuận lợi, chính xác sẽ làm nên bộ mặt mới của nền hành chính công”

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phát triển chính phủ điện tử giữa NIA và thành phố Đà Nẵng.<br>
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phát triển chính phủ điện tử giữa NIA và thành phố Đà Nẵng.<br>
Ngày 13/11, tại Đà Nẵng, Cơ quan Thông tin xã hội quốc gia Hàn Quốc (NIA) và Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực phát triển chính phủ điện tử.

Theo đó, NIA sẽ trao đổi các kinh nghiệm và công nghệ đã được ứng dụng trong quá trình thực hiện khung chính phủ điện tử tại Hàn Quốc nhằm xây dựng và phát triển hệ thống khung chính phủ điện tử tại Việt Nam; chuyển giao công nghệ và phát triển khả năng sử dụng khung chính phủ điện tử; hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp các chuyên gia tư vấn cho bộ khung chính phủ điện tử của Đà Nẵng; hỗ trợ chương trình đào tạo và các hội thảo nhằm chuyển giao các kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Ông Phạm Kim Sơn, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông thành phố Đà Nẵng, nói: “Việc hợp tác này nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân, cho tổ chức, cho doanh nghiệp, giảm thiểu nhũng nhiễu, phiền hà, xóa đi tệ quan liêu của một bộ phận bộ máy hành chính công. Và sự minh bạch, thân thiện, thuận lợi, chính xác sẽ làm nên bộ mặt mới của nền hành chính công”.

Trong lộ trình xây dựng chính phủ điện tử tại Đà Nẵng, Công ty Hyundai Information Technolohy LTD (Hàn Quốc) đã trúng thầu tham gia vào dự án xây dựng và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông cho các cơ quan chính quyền thành phố.