09:45 05/10/2016

Đã nói nhiều lần, bộ trưởng vẫn vắng mặt!

Nguyễn Lê

"Tôi đã nói rất nhiều lần, trừ trường hợp bất khả kháng hay đi công tác nước ngoài, còn lại bộ trưởng phải sắp xếp thời gian đến dự"

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói, chương trình họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội không phải cuộc họp đột xuất, thì bộ trưởng phải sắp xếp đến nghe.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói, chương trình họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội không phải cuộc họp đột xuất, thì bộ trưởng phải sắp xếp đến nghe.
"Tôi đã nói rất nhiều lần, trừ trường hợp bất khả kháng hay đi công tác nước ngoài, còn lại bộ trưởng phải sắp xếp thời gian đến dự", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói đầu phiên họp sáng 5/10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Xem xét báo cáo kết quả giám sát "Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2015 gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp" là nội dung của cuộc họp này.

Theo giới thiệu của Phó chủ tịch Phùng Quốc Hiển - người điều hành phiên họp - thì chỉ có các vị thứ trưởng của một số bộ đến dự, kể cả Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - một trong những "nhân vật chính" của cuộc giám sát.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói, chương trình họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã gửi trước, không phải cuộc họp đột xuất, thì cơ quan là đối tượng của giám sát, cụ thể là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải sắp xếp đến nghe, theo quy chế làm việc đã được thống nhất.

Bà Ngân cũng lưu ý, đây là vấn đề lớn, lại là giám sát tối cao, nghĩa là sẽ trình báo cáo ra để Quốc hội thảo luận, và tại đó Bộ trưởng có thể phải đứng lên giải trình thêm. Vì thế việc Bộ trưởng không đích thân đến nghe Thường vụ thảo luận đề chỉ đạo hoàn thiện thêm nội dung trước khi báo cáo Quốc hội là "rất tiếc".

Chiều hôm qua chỉ là giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về khoa học công nghệ nhưng Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cũng đến nghe, Chủ tịch nói.

Nhấn lại là đã nói việc này rất nhiều lần, Chủ tịch Kim Ngân nhấn mạnh rằng có những phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trùng với phiên họp của Chính phủ, Thủ tướng vẫn cho Bộ trưởng sang Thường vụ Quốc hội dự, còn thứ trưởng đến dự họp Chính phủ.

Nhắc các bộ chú ý chỗ này, rút kinh nghiệm những lần sau, Chủ tịch nói.

Phó chủ tịch Phùng Quốc Hiển, người đã hơn một lần trực tiếp nhắc nhở một số vị bộ trưởng vắng mặt tiếp lời Chủ tịch Kim Ngân rằng đã rất nhiều phiên nhắc nhở rồi nhưng hôm nay Bộ trưởng vẫn vắng mặt.

Sau lời nhắc nhở của cả Chủ tịch và Phó chủ tịch, không thấy vị thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nói lý do Bộ trưởng bộ này không đến dự họp.

Nhưng 8h39 phút, tức là sau 39 phút cuộc họp bắt đầu, Chủ tịch Kim Ngân nói Bộ trưởng đã có mặt tại cuộc họp.