09:59 21/05/2012

Đã xuất hiện dấu hiệu suy giảm kinh tế

Nguyên Thảo

Chủ tịch Quốc hội nhắc đến dấu hiệu giảm phát, còn Phó thủ tướng nói đã xuất hiện dấu hiệu suy giảm kinh tế

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận định, dấu hiệu giảm phát và tốc độ tăng trưởng thấp cùng với những bức xúc về xã hội, môi trường và đời sống của nhân dân đang làm khó khăn thêm cho việc đạt được mục tiêu tổng quát và những chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch kinh tế - xã hội 2012
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận định, dấu hiệu giảm phát và tốc độ tăng trưởng thấp cùng với những bức xúc về xã hội, môi trường và đời sống của nhân dân đang làm khó khăn thêm cho việc đạt được mục tiêu tổng quát và những chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch kinh tế - xã hội 2012
Chủ tịch Quốc hội nhắc đến dấu hiệu giảm phát, còn Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc báo cáo đã xuất hiện dấu hiệu suy giảm kinh tế, tại phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội thứ ba sáng nay (21/5).

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, tuy đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, song kinh tế phát triển chưa ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, dấu hiệu giảm phát và tốc độ tăng trưởng thấp cùng với những bức xúc về xã hội, môi trường và đời sống của nhân dân đang làm khó khăn thêm cho việc đạt được mục tiêu tổng quát và những chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch kinh tế - xã hội 2012.

Lạm phát mục tiêu khoảng 8 -9%

Chính phủ nhận định, tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2012 đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả bước đầu. Lạm phát được kiềm chế, mặt bằng lãi suất đã giảm dần, tỷ giá ổn định, cán cân thanh toán được cải thiện.

Tuy nhiên, Chính phủ cho rằng, đã xuất hiện những dấu hiệu suy giảm tăng trưởng kinh tế, doanh nghiệp gặp khó khăn, nợ xấu của hệ thống ngân hàng gia tăng.

Bên cạnh đó, tình trạng tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi, xuất hiện nhiều vụ khiếu kiện đông người phức tạp, nhất là về đất đai.

Những tháng còn lại của năm 2012, theo đánh giá của Chính phủ nguy cơ bất ổn kinh tế vĩ mô còn lớn, lãi suất tín dụng còn cao, áp lực tăng giá của một số loại hàng hóa đầu vào của sản xuất sẽ tiếp tục gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh cũng như điều hành kinh tế vĩ mô.

Chính phủ xác định nhiệm vụ trọng tâm là tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển. Đồng thời tiếp tục thực hiện nhất quán chủ trương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô để tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững, từng bước thực hiện có kết quả chủ trương tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

Cụ thể, thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, kết hợp hài hòa giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để đảm bảo lạm phát mục tiêu năm 2012 khoảng 8-9%.

Báo cáo của Chính phủ cũng nêu các giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh.

Với tái cơ cấu đầu tư công, Chính phủ đang khẩn trương xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn để trình Quốc hội tại kỳ họp cuối năm 2012, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết.

Thách thức rất lớn với dấu hiệu suy giảm kinh tế

Báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế xã hội do Ủy ban Kinh tế chủ trì thực hiện nhận định "kinh tế 4 tháng đầu năm đạt được một số kết quả nhất định". Với con số GDP 4% ở quý 1 và dự báo 4,5% ở quý hai, báo cáo thẩm tra cũng cho rằng sẽ khó đạt mục tiêu tăng trưởng 6%-6,5% của cả năm 2012.  

Khó khăn, thách thức là rất lớn với dấu hiệu suy giảm kinh tế và những vấn đề an sinh xã hội nảy sinh, Ủy ban Kinh tế báo cáo Quốc hội.

Một trong những vấn đề được các cơ quan của Quốc hội lưu ý là thanh khoản của một số ngân hàng đã cải thiện đáng kể thể hiện qua thị trường liên ngân hàng đã bớt căng thẳng thời gian gần đây.

Mặc dù vậy, gần 4 tháng đi qua đến ngày 20/4/2012 tổng dư nợ tín dụng vẫn còn tăng trưởng âm, chỉ số lạm phát thấp nhưng lãi suất cho vay vẫn còn cao, đã tác động mạnh hai mục tiêu: rất tích cực và hiệu quả đối với mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát nhưng khá ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và yêu cầu tăng trưởng hợp lý .

Rủi ro dư nợ xấu gia tăng và nhằm đảm bảo an toàn vốn là nguyên nhân dẫn đến chuyển dịch dòng tiền tín dụng sang các kênh đầu tư, kinh doanh an toàn hơn trong vài tháng qua như mua trái phiếu Chính phủ và tín phiếu của Ngân hàng Nhà nước thay vì tăng trưởng dư nợ, Chủ nhiệm giàu nhấn mạnh.

Trong hoàn cảnh hiện tại, báo cáo thẩm tra nhấn mạnh, việc duy trì và củng cố niềm tin, kịp thời thông tin chính xác, đưa ra các tín hiệu chính sách vĩ mô đúng để định hướng thị trường và tạo điều kiện cho thị trường tự vận động theo quy luật khách quan là yếu tố quan trọng.

Các thành viên Ủy ban Kinh tế, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội nhất trí chưa đặt ra yêu cầu điều chỉnh các chỉ tiêu chủ yếu nhưng đề nghị Chính phủ cần có các phương án để chủ động trong điều hành, quyết định chính sách kịp thời, hợp lý phù hợp với diễn biến tình hình.

Theo nghị trình, sáng 24/5, Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011và những tháng đầu năm 2012. Phiên thảo luận tại hội trường về nội dung này sẽ diễn ra cả ngày 7/6.