07:54 19/11/2014

Đã yêu cầu kiểm toán 23 tổ chức tín dụng

Minh Đức

Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu 23 tổ chức tín dụng thực hiện kiểm toán độc lập chất lượng tín dụng

Qua công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm toán, Ngân hàng Nhà nước đã phát hiện 
tồn tại, sai phạm của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài.
Qua công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm toán, Ngân hàng Nhà nước đã phát hiện tồn tại, sai phạm của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Ngân hàng Nhà nước vừa tiếp tục cập nhật kết quả thanh tra, giám sát đối với các tổ chức tín dụng, trong đó có yêu cầu thực hiện kiểm toán độc lập chất lượng tín dụng.

Tài liệu vừa công bố cho biết, theo kế hoạch thanh tra năm 2014, Ngân hàng Nhà nước tiến hành thanh tra pháp nhân đối với 21 đối tượng và thanh tra chuyên đề chất lượng tín dụng đối với 11 đối tượng.

Đồng thời, để đánh giá đúng thực trạng chất lượng tín dụng, nợ xấu, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu 23 tổ chức tín dụng khác thực hiện kiểm toán độc lập chất lượng tín dụng để nắm bắt đầy đủ và chính xác hơn về tình hình nợ xấu và chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng.

Trước khi có văn bản trả lời này, bên hành lang kỳ họp Quốc hội đang diễn ra, có đại biểu nêu ý kiến rằng Ngân hàng Nhà nước cần thực hiện kiểm toán các ngân hàng thương mại để có được cái nhìn sát thực tình hình sức khỏe của hệ thống.

Còn với thông tin cập nhật trên, ngoài việc chủ động thuê 4 tổ chức kiểm toán quốc tế kiểm toán nhóm ngân hàng yếu kém trước đây, từ đầu năm đến nay Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu 23 tổ chức tín dụng nói trên mà đến tháng 10/2014 đã có 19 trường hợp trong đó đã được kiểm toán độc lập về chất lượng tín dụng.

Cũng trong 10 tháng đầu năm 2014, Ngân hàng Nhà nước đã tiến hành 797 cuộc thanh tra, 210 cuộc kiểm tra chuyên ngành, trong đó có 21 tổ chức tín dụng được thanh tra pháp nhân, 11 tổ chức tín dụng được thanh tra chuyên đề chất lượng tín dụng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, qua công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm toán, cơ quan này đã phát hiện tồn tại, sai phạm của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trong đó có các sai phạm về phân loại nợ và trích dự phòng rủi ro như phân loại sai nhóm nợ, chưa chuyển nợ quá hạn kịp thời, trích dự phòng rủi ro, gia hạn nợ chưa đúng quy định... nhằm che giấu nợ xấu.

“Các hành vi vi phạm về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro phát hiện được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, kể cả buộc phải tái cơ cấu tổ chức tín dụng”, Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh.

Căn cứ những sai phạm được phát hiện trong 10 tháng đầu năm 2014, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành 149 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 145 đơn vị, cá nhân, tổng số tiền xử phạt là 1.425 triệu đồng và 900 USD.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước còn ban hành 1 quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 500 triệu đồng, 2 quyết định xử lý sau kiểm tra, 2 quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.