11:40 23/11/2009

DAC trả cổ tức 30% bằng tiền

N.Anh

Ngày 25/12, DAC sẽ trả cổ tức đợt 2 năm 2009 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 30% - 1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng

Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu DAC từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Biểu đồ diến biến giá cổ phiếu DAC từ tháng 11/2008 đến nay - Nguồn: VNDS.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày 2/12/2009 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2009 của Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh (mã DAC-HNX).

Theo đó, ngày 25/12/2009, DAC sẽ trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện 30% - 1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh - tổ 35 thị trấn Đông Anh – Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu DAC vào các ngày 1, 2 và 3/12/2009.