16:00 07/10/2008

DAC trả cổ tức 34% bằng cổ phiếu

N.Anh

DAC tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 34% - cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 34 cổ phiếu mới

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo, ngày 20/10/2008 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh (mã DAC).

Theo đó, DAC sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 34% - cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 34 cổ phiếu mới.

Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Viglacera Đông Anh - tổ 35, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán sẽ tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán DAC ngày 17/10, 20/10 và 21/10/2008.