10:22 22/05/2013

DAG thay đổi Tổng giám đốc

Hà Anh

DAG bổ nhiễm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Bá Hùng kể từ ngày 21/5/2013

Diễn biến giá cổ phiếu DAG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu DAG trong 3 tháng qua - Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã DAG-HOSE) công bố thông tin thay đổi Tổng giám đốc.

Theo đó, côn ty thông báo miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với bà Trần Thị Lê Hải và bổ nhiễm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Bá Hùng, kể từ ngày 21/5/2013.

Trước đó, công ty bổ nhiệm ông Ito Junichi làm thành viên Hội đồng Quản trị, bãi nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Trịnh Văn Toàn và bổ nhiệm ông Phạm Thế Hoàng làm thành viên Ban Kiểm soát, kể từ ngày 25/4/2013.

Như vậy, Ban tổng giám đốc của DAG có 4 thành viên gồm: ông Nguyễn Bá Hùng - Tổng giám đốc, hai Phó tổng giám đốc gồm ông Nguyễn Phú Thắng, ông Nguyễn Việt Sơn và Kế toán trưởng công ty là bà Nguyễn Thị Châm.

Được biết, doanh thu hoạt động hợp nhất quý 1/2013 tăng 194% so với cùng kỳ từ 111,4 tỷ đồng lên hơn 216,15 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 6,153 tỷ đồng, tăng so với mức 3,56 tỷ đồng hồi quý 1/2012; EPS đạt 448 đồng.