11:20 30/07/2012

Đại cổ đông Facebook lỗ nặng

An Huy

Đà lao dốc chóng mặt của giá cổ phiếu Facebook kể từ vụ IPO đình đám đồng nghĩa với sự hao tán tài sản của các cổ đông lớn nhất

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Mark Zuckerberg là người nắm nhiều cổ phiếu Facebook nhất, nên đương nhiên cũng là người mất nhiều nhất, với thiệt hại 7,5 tỷ USD.
Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Mark Zuckerberg là người nắm nhiều cổ phiếu Facebook nhất, nên đương nhiên cũng là người mất nhiều nhất, với thiệt hại 7,5 tỷ USD.
Khi Facebook phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), cổ phiếu của mạng xã hội này được định giá ở mức 38 USD. Tuy nhiên, sau khi Facebook công bố kết quả kinh doanh quý 2 vào tuần trước, giá cổ phiếu này đã sụt xuống mức thấp kỷ lục, với 23 USD/cổ phiếu.

Đà lao dốc chóng mặt của giá cổ phiếu Facebook kể từ vụ IPO đình đám đồng nghĩa với sự hao tán tài sản của các cổ đông. Trang Business Insider đưa ra con số, từ sau IPO đến nay, giá trị tài sản của lãnh đạo và nhân viên Facebook đã suy giảm 19,2 tỷ USD.

Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Mark Zuckerberg là người nắm nhiều cổ phiếu Facebook nhất, nên đương nhiên cũng là người mất nhiều nhất, với thiệt hại 7,5 tỷ USD. Điều an ủi là Zuckerberg vẫn còn nắm giữ số tài sản trị giá 12 tỷ USD.

Dưới đây là mức độ thiệt hại tài sản của các cổ đông Facebook lớn nhất mà Business Insider thực hiện dựa trên giá cổ phiếu đóng cửa phiên gần nhất và tài liệu mới nhất mà Facebook nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC):

Sheryl Sandberg

Đại cổ đông Facebook lỗ nặng - Ảnh 1

Số cổ phiếu nắm giữ: 1.899.986
Giá trị cổ phần ở thời điểm IPO: 72,2 triệu USD
Giá trị cổ phần ở thời điểm hiện tại: 43,7 triệu USD
Mức thiệt hại: 29 triệu USD

David Ebersman

Đại cổ đông Facebook lỗ nặng - Ảnh 2

Số cổ phiếu nắm giữ: 2.399.999
Giá trị cổ phần ở thời điểm IPO: 91,2 triệu USD
Giá trị cổ phần ở thời điểm hiện tại: 55,2 triệu USD
Mức thiệt hại: 36 triệu USD

Valiant Capital Opportunities

Đại cổ đông Facebook lỗ nặng - Ảnh 3

Số cổ phiếu nắm giữ: 36.335.590
Giá trị cổ phần ở thời điểm IPO: 1,38 tỷ USD
Giá trị cổ phần ở thời điểm hiện tại: 835,7 triệu USD
Mức thiệt hại: 544,3 triệu USD

Mike Schroepfer


Đại cổ đông Facebook lỗ nặng - Ảnh 4

Số cổ phiếu nắm giữ: 2.291.849
Giá trị cổ phần ở thời điểm IPO: 87,1 triệu USD
Giá trị cổ phần ở thời điểm hiện tại: 52,7 triệu USD
Mức thiệt hại: 34,4 triệu USD

Dustin Moskovitz

Đại cổ đông Facebook lỗ nặng - Ảnh 5

Số cổ phiếu nắm giữ: 133.698.645
Giá trị cổ phần ở thời điểm IPO: 5,1 tỷ USD
Giá trị cổ phần ở thời điểm hiện tại: 3,1 tỷ USD
Mức thiệt hại: 2 tỷ USD

Theodore Ullyot


Đại cổ đông Facebook lỗ nặng - Ảnh 6

Số cổ phiếu nắm giữ: 2.025.244
Giá trị cổ phần ở thời điểm IPO: 77 triệu USD
Giá trị cổ phần ở thời điểm hiện tại: 46,6 triệu USD
Mức thiệt hại: 30,4 triệu USD

Marc Andreessen

Đại cổ đông Facebook lỗ nặng - Ảnh 7

Số cổ phiếu nắm giữ: 6.607.131
Giá trị cổ phần ở thời điểm IPO: 251,1 triệu USD
Giá trị cổ phần ở thời điểm hiện tại: 152 triệu USD
Mức thiệt hại: khoảng 100 triệu USD

Reid Hoffman

Đại cổ đông Facebook lỗ nặng - Ảnh 8

Số cổ phiếu nắm giữ: 3.771.136
Giá trị cổ phần ở thời điểm IPO: 143,3 triệu USD
Giá trị cổ phần ở thời điểm hiện tại: 86,7 triệu USD
Mức thiệt hại: 56,6 triệu USD

Mark Pincus

Đại cổ đông Facebook lỗ nặng - Ảnh 9

Số cổ phiếu nắm giữ: 4.304.637
Giá trị cổ phần ở thời điểm IPO: 163,6 triệu USD
Giá trị cổ phần ở thời điểm hiện tại: 99 triệu USD
Mức thiệt hại: 64,6 triệu USD

Tiger Global Management


Đại cổ đông Facebook lỗ nặng - Ảnh 10

Số cổ phiếu nắm giữ: 34.777.992
Giá trị cổ phần ở thời điểm IPO: 1,32 tỷ USD
Giá trị cổ phần ở thời điểm hiện tại: 799,9 triệu USD
Mức thiệt hại: 520 triệu USD

Elevation Partners

Đại cổ đông Facebook lỗ nặng - Ảnh 11

Số cổ phiếu nắm giữ: 35.487.149
Giá trị cổ phần ở thời điểm IPO: 1,35 tỷ USD
Giá trị cổ phần ở thời điểm hiện tại: 816 triệu USD
Mức thiệt hại: 534 triệu USD

Microsoft

Đại cổ đông Facebook lỗ nặng - Ảnh 12

Số cổ phiếu nắm giữ: 26.227.701
Giá trị cổ phần ở thời điểm IPO: 997 triệu USD
Giá trị cổ phần ở thời điểm hiện tại: 603,2 triệu USD
Mức thiệt hại: 393,8 triệu USD

Sean Parker

Đại cổ đông Facebook lỗ nặng - Ảnh 13

Số cổ phiếu nắm giữ: 69.653.657
Giá trị cổ phần ở thời điểm IPO: 2,65 tỷ USD
Giá trị cổ phần ở thời điểm hiện tại: 1,6 tỷ USD
Mức thiệt hại: khoảng 1,1 USD

Meritech Capital Partners

Đại cổ đông Facebook lỗ nặng - Ảnh 14

Số cổ phiếu nắm giữ: 33.356.443
Giá trị cổ phần ở thời điểm IPO: 1,27 tỷ USD
Giá trị cổ phần ở thời điểm hiện tại: 767,2 triệu USD
Mức thiệt hại: 503 triệu USD

Greylock Partners

Đại cổ đông Facebook lỗ nặng - Ảnh 15

Số cổ phiếu nắm giữ: 29.049.020
Giá trị cổ phần ở thời điểm IPO: 1,10 tỷ USD
Giá trị cổ phần ở thời điểm hiện tại: 668,1 triệu USD
Mức thiệt hại: 431,9 triệu USD

T Rowe Price


Đại cổ đông Facebook lỗ nặng - Ảnh 16

Số cổ phiếu nắm giữ: 18.192.373
Giá trị cổ phần ở thời điểm IPO: 691,3 triệu USD
Giá trị cổ phần ở thời điểm hiện tại: 418,4 triệu USD
Mức thiệt hại: 272,9 triệu USD

Peter Thiel

Đại cổ đông Facebook lỗ nặng - Ảnh 17

Số cổ phiếu nắm giữ: 27.879.785
Giá trị cổ phần ở thời điểm IPO: 1,06 tỷ USD
Giá trị cổ phần ở thời điểm hiện tại: 641,2 triệu USD
Mức thiệt hại: 418,8 triệu USD

Mail.ru

Đại cổ đông Facebook lỗ nặng - Ảnh 18

Số cổ phiếu nắm giữ: 36.751.311
Giá trị cổ phần ở thời điểm IPO: 1,40 tỷ USD
Giá trị cổ phần ở thời điểm hiện tại: 845,3 triệu USD
Mức thiệt hại: 554,7 triệu USD

Goldman Sachs

Đại cổ đông Facebook lỗ nặng - Ảnh 19

Số cổ phiếu nắm giữ: 41.622.355
Giá trị cổ phần ở thời điểm IPO: 1,58 tỷ USD
Giá trị cổ phần ở thời điểm hiện tại: 957,3 triệu USD
Mức thiệt hại: 623 triệu USD

Digital Sky Technologies

Đại cổ đông Facebook lỗ nặng - Ảnh 20

Số cổ phiếu nắm giữ: 85.617.308
Giá trị cổ phần ở thời điểm IPO: 3,25 tỷ USD
Giá trị cổ phần ở thời điểm hiện tại: 1,97 tỷ USD
Mức thiệt hại: 1,3 tỷ USD

Accel Partners


Đại cổ đông Facebook lỗ nặng - Ảnh 21

Số cổ phiếu nắm giữ: 143.651.448
Giá trị cổ phần ở thời điểm IPO: 5,49 tỷ USD
Giá trị cổ phần ở thời điểm hiện tại: 3,3 tỷ USD
Mức thiệt hại: 2,2 tỷ USD

Mark Zuckerberg

Đại cổ đông Facebook lỗ nặng - Ảnh 22

Số cổ phiếu nắm giữ: 503.601.850
Giá trị cổ phần ở thời điểm IPO: 19,1 tỷ USD
Giá trị cổ phần ở thời điểm hiện tại: 11,6 tỷ USD
Mức thiệt hại: 7,5 USD