09:44 14/04/2008

Đại diện giao dịch chứng khoán lại bị xử phạt

M.Kiều

Đại diện Công ty Chứng khoán Ngân hàng Á Châu và Công ty Chứng khoán Chợ Lớn bị phạt cảnh cáo

Ngày 11/4, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo tiếp tục xử phạt thêm đại diện giao dịch của hai công ty chứng khoán do vi phạm huỷ lệnh trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ.

Theo đó, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Á Châu và Công ty Chứng khoán Chợ Lớn, mỗi công ty có 1 đại diện bị cảnh cáo.

Trước đó, HOSE cũng đã có công văn gửi Công ty Chứng khoán Sao Việt để đình chỉ tư cách đại diện giao dịch của 1 nhân viên trong thời hạn 3 tháng, cảnh cáo 1 đại diện của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Á Châu và 1 đại diện của Công ty Chứng khoán Biển Việt cũng với lỗi như trên.