23:11 24/11/2012

Đại diện Quỹ Bản Việt rút khỏi Hội đồng Quản trị SRF

Hà Anh

Ông Cung Trần Việt là đại diện của Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt tại SRF

Ông Việt hiện là Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích đầu tư của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt.
Ông Việt hiện là Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích đầu tư của Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt.
Công ty Cổ phần Kỹ nghệ lạnh (mã SRF-HOSE) thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt.

Theo đó, Hội đồng Quản trị SRF đã chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên hội đồng quản trị của ông Cung Trần Việt, người đại diện cho phần vốn của Quỹ Đầu tư chứng khoán Bản Việt (Quỹ Bản Việt) tại SRF. Trước đó, quỹ này đã hoàn tất việc thoái vốn tại SRF.

Quyết định miễn nhiệm có hiệu lực từ ngày 22/11.

Ông Cung Trần Việt, sinh năm 1969, là Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích đầu tư của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Bản Việt từ năm 2006. Trước đó, ông từng là Giám đốc Phân tích và Giám đốc Đầu tư của Quỹ Đầu tư Vietnam Holding,...

Sau khi ông Việt từ nhiệm, hiện Hội đồng Quản trị SRF còn 4 thành viên gồm: ông Nguyễn Hữu Thịnh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị; ông Lê Tấn Phước - thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc; ông Lâm Hoàng Lộc và ông Phạm Anh Tú  - thành viên Hội đồng Quản trị.

Gần đây, Công ty Cổ phần Sao Phương Nam đã mua vào hơn 1,42 triệu cổ phiếu SRF, nâng tỷ lệ sở hữu từ 3,6% lên 24,6% vốn điều lệ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3, doanh thu thuần quý 3 đạt 157 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 440 tỷ đồng. Lợi nhuận quý 3 đạt 9,4 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng đạt 24,2 tỷ đồng. EPS 9 tháng đạt 3.354 đồng.