02:53 12/12/2007

"Đại dương và biển ngày càng có ý nghĩa sống còn"

Đó là nhấn mạnh của Phó đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc - Đại sứ Hoàng Chí Trung

Khu vực Biển Đông.
Khu vực Biển Đông.
Đại dương và biển ngày càng có ý nghĩa sống còn đối với sự tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững của các quốc gia.

Đó là nhấn mạnh của Phó đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc - Đại sứ Hoàng Chí Trung, khi ông phát biểu tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên hợp quốc về đề mục "Đại dương và Luật biển", diễn ra ngày 10/12 tại New York (Mỹ).

Đại sứ Hoàng Chí Trung khẳng định Việt Nam đánh giá cao tầm quan trọng và ý nghĩa của Công ước về Luật biển 1982 của Liên hợp quốc, cam kết tôn trọng và có những bước đi cụ thể nhằm thực hiện các điều khoản của công ước.

Kể từ khi có hiệu lực, Công ước về Luật biển của Liên hợp quốc (UNCLOS) đã góp phần tạo ra trật tự quốc tế trên biển và đại dương, góp phần tăng cường hoà bình, an ninh, hợp tác và quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, phù hợp với nguyên tắc công bằng và bình đẳng.

Đại sứ Hoàng Chí Trung khẳng định Việt Nam ủng hộ việc trao đổi quan điểm nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác theo các điều khoản của Công ước. Trên tinh thần đó, Việt Nam đã cùng Trung Quốc và các nước ASEAN thực hiện Tuyên bố về quy tắc ứng xử của các bên liên quan ở Biển Đông. Chính phủ Việt Nam tin tưởng mạnh mẽ rằng việc thực hiên thành công Tuyên bố về quy tắc ứng xử này sẽ tạo môi trường thuận lợi cho hoà bình, ổn định và phát triển kinh tế trong khu vực.