09:33 13/10/2008

Đại sứ quán Pháp mời nộp hồ sơ xin học bổng

Thúy Nhung

Học bổng "Evariste Galois" là cơ hội cho các sinh viên giỏi của Việt Nam được theo học các trường đại học lớn tại Pháp

"Evariste Galois" là học bổng dành cho các sinh viên có mong muốn được đào tạo sau đại học, chuyên về nghiên cứu ở các lĩnh vực: Khoa học cơ bản, Đào tạo kỹ sư và Công nghệ, Kinh tế và Quản lý, Khoa học Chính trị và Luật.
"Evariste Galois" là học bổng dành cho các sinh viên có mong muốn được đào tạo sau đại học, chuyên về nghiên cứu ở các lĩnh vực: Khoa học cơ bản, Đào tạo kỹ sư và Công nghệ, Kinh tế và Quản lý, Khoa học Chính trị và Luật.
Học bổng "Evariste Galois" là cơ hội cho các sinh viên giỏi của Việt Nam được theo học các trường đại học lớn tại Pháp.

Chương trình học bổng này của Đại sứ quán Pháp dành cho các sinh viên có mong muốn được đào tạo sau đại học, chuyên về nghiên cứu ở các lĩnh vực: khoa học cơ bản, đào tạo kỹ sư và công nghệ, kinh tế và quản lý, khoa học chính trị và luật.

Yêu cầu các ứng cử viên phải có quốc tịch Việt Nam, dưới 40 tuổi ở thời điểm nộp hồ sơ xin học bổng. Các thí sinh ở tất cả các tỉnh, thành phố của Việt Nam, các tổ chức dân sự, các cơ quan nhà nước hay tư nhân đều có thể nộp hồ sơ.

Học bổng được cấp căn cứ vào trình độ học vấn, lý do xin học bổng của thí sinh. Ngoài ra, việc xác định khoá học cụ thể tại một trường đại học cùng với đề cương nghiên cứu để làm luận án cũng là cơ sở quan trọng để hội đồng xét duyệt xem xét.

Chương trình học bổng trên được giới thiệu tại website: http://www.ambafrance-vn.org. Thông tin thêm có thể hoặc liên hệ số điện thoại: (04) 39 44 57 00.  31/12/2008 là thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ.

* Các buổi giới thiệu về chương trình học bổng:

Hà Nội: Thứ Bảy, ngày 18/10/2008, từ 8h30 đến 14h00 tại Trung tâm Văn hoá Pháp (24 Tràng Tiền).

Tp.HCM: Thứ Bảy, ngày 25/10/2008, từ 8h30 đến 14h00 tại  IDECAF (31 Thái Văn Lung, quận 1).

Cần Thơ: Thứ Hai, ngày 27/10/2008, từ 15h00 đến 17h00 tại Trường Đại học Cần Thơ (đường 3/2, quận Ninh Kiều).