07:54 13/12/2013

DaiABank chốt cổ đông hoán đổi cổ phiếu HDBank

Hà Anh

DaiABank sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 25/12 để hủy đăng ký 310 triệu cổ phiếu trên VSD

Ngày 18/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã thu hồi giấy phép hoạt động của DaiABank.
Ngày 18/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã thu hồi giấy phép hoạt động của DaiABank.
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng của Ngân hàng Đại Á (DaiA Bank).
 
Cụ thể, DaiABank sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 25/12 để hủy đăng ký 310 triệu cổ phiếu trên VSD. Mục đích hủy cổ phiếu nhằm thực hiện hoán đổi cổ phiếu DaiABank thành cổ phiếu của Ngân hàng Phát triển Tp.HCM (HDBank) với tỷ lệ hoán đổi là 1:1 (1 cổ phiếu DaiA Bank được đổi lấy 1 cổ phiếu HDBank).

Trước đó, tại phiên họp đại hội đồng cổ đông DaiABank ngày 25/9/2013, 100% cổ đông DaiABank đã thông qua phương án hợp nhất, sáp nhập vào HDBank. Tỷ lệ hoán đổi sau hợp nhất là 1:1 và toàn bộ người lao động của hai bên sẽ được giữ nguyên sau khi sáp nhập và 100% cổ đông HDBank cũng đã thông qua kế hoạch sáp nhập với DaiABank. Theo đó, ngân hàng sau sáp nhập sẽ có vốn điều lệ là 8.100 tỷ đồng, có mạng lưới hoạt động hơn 200 điểm giao dịch trên cả nước và có hơn 3.600 cán bộ nhân viên.

Được biết, ngày 18/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc sáp nhập DaiABank và HDBank; đồng thời, thu hồi giấy phép hoạt động của DaiABank.

HDBank có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của DaiABank. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày quyết định trên có hiệu lực thành (20/12/2013), HDBank phải hoàn tất các thủ tục về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; bố cáo sáp nhập theo quy định của pháp luật và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật có liên quan.