14:56 23/04/2012

DaiABank đặt chỉ tiêu 610 tỷ đồng lợi nhuận

Bùi Mai

Ngân hàng Đại Á (DaiABank) vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên và thông qua các chỉ tiêu hoạt động năm 2012

Năm 2012, DaiABank đặt chỉ tiêu tổng tài sản đạt 24.810 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2011.
Năm 2012, DaiABank đặt chỉ tiêu tổng tài sản đạt 24.810 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2011.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Á (DaiABank) vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên và thông qua các chỉ tiêu hoạt động năm 2012.

Cụ thể, đại hội đồng cổ đông DaiABank đã thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2012 với tăng trưởng tín dụng tối đa 15%; tổng tài sản đạt 24.810 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2011; tổng lợi nhuận trước thuế là 610 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5% tổng dư nợ; tỷ lệ an toàn vốn (CAR) trên 9%.

Đại hội cũng thông qua báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2011. Năm qua, DaiABank đạt lợi nhuận trước thuế trên 500 tỷ đồng; tổng tài sản đạt 22.300 tỷ đồng; số huy động tiền gửi đạt 5.114 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2010; dư nợ tín dụng đạt 6.996 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2010; mở mới thêm 9 chi nhánh và phòng giao dịch.