22:18 25/11/2009

DaiABank tài trợ vốn cho dự án xây dựng mạng 3G

P.V

Ngân hàng Đại Á tham gia đồng tài trợ Dự án xây dựng mạng 3G cho Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (EVNTelecom)

Dự án của EVNTelecom có mức tổng đầu tư là hơn 2.898 tỷ đồng, trong đó vốn vay từ các tổ chức tín dụng trong nước là 1.900 tỷ đồng.
Dự án của EVNTelecom có mức tổng đầu tư là hơn 2.898 tỷ đồng, trong đó vốn vay từ các tổ chức tín dụng trong nước là 1.900 tỷ đồng.
Ngày 25/11, Ngân hàng Đại Á – Chi nhánh Hà Nội (DaiABank) ký hợp đồng tín dụng đồng tài trợ Dự án xây dựng mạng 3G cho Công ty Thông tin Viễn thông Điện lực (EVNTelecom), với mức tài trợ 70 tỷ đồng.

Tham gia đồng tài trợ dự án này còn có Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Á Châu.

DaiABank cho biết sẽ tài trợ tín dụng cho dự án với thời gian cho vay tối đa là 7 năm; cam kết sẽ giải ngân đúng tiến độ cho dự án trên nhằm đảm bảo cung cấp kịp thời vốn cho chủ đầu tư; lãi suất cho vay thỏa thuận với chủ đầu tư, điều chỉnh 3 tháng/1 lần khi có thay đổi từ chính sách của Ngân hàng Nhà nước.

Dự án xây dựng mạng 3G của EVNTelecom nhằm triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng mạng thông tin di động băng rộng đa phương tiện. Dự án có mức tổng đầu tư là hơn 2.898 tỷ đồng, trong đó vốn vay từ các tổ chức tín dụng trong nước là 1.900 tỷ đồng.