22:13 17/05/2013

DaiABank thay Tổng giám đốc

Hà Anh

DaiABank miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc ngân hàng đối với ông Lê Huy Dũng để ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị

Giao dịch tại DaiABank.<br>
Giao dịch tại DaiABank.<br>
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Á (DaiABank) công bố việc miễn nhiệm Tổng giám đốc và bổ nhiệm quyền Tổng giám đốc DaiABank. 

Theo đó, Hội đồng Quản trị DaiABank đã ra quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc ngân hàng đối với ông Lê Huy Dũng để ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng Quản trị DaiABank nhiệm kỳ 2011-2015.

Đồng thời, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hanh, hiện là Phó tổng giám đốc, giữ chức danh quyền Tổng giám đốc DaiABank.

Như vậy, Ban tổng giám đốc của DaiABank có 5 thành viên gồm: ông Nguyễn Văn Hanh giữ chức quyền Tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc gồm: ông Nguyễn Ngọc Khánh, ông Quách Công Phong, ông Vũ Mạnh Tiến, ông Lý Việt Hưng.

Được biết, DaiABank đã tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào sáng 9/5, tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với số cổ đông tham dự đại hội chỉ đạt 52,42%, tương ứng với 140/1.517 cổ đông đại diện cho 162.496.759 cổ phần với vốn điều lệ 3.100 tỷ đồng. Theo quy định, con số trên chưa đủ điều kiện để DaiABank tiến hành họp cổ đông lần 1.