10:49 11/03/2011

DaiABank triển khai hai sản phẩm mới

Nhật Nam

DaiABank bắt đầu triển khai sản phẩm “Tiền gửi bậc thang” và “Tài khoản đa năng” dành cho khách hàng doanh nghiệp

Sản phẩm “Tiền gửi bậc thang” được DaiABank giới thiệu là sẽ giúp số tiền gửi của doanh nghiệp sinh lợi nhiều hơn so với tiền gửi thanh toán thông thường.
Sản phẩm “Tiền gửi bậc thang” được DaiABank giới thiệu là sẽ giúp số tiền gửi của doanh nghiệp sinh lợi nhiều hơn so với tiền gửi thanh toán thông thường.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Á (DaiABank) bắt đầu triển khai sản phẩm “Tiền gửi bậc thang” và “Tài khoản đa năng” dành cho khách hàng doanh nghiệp.

Với mức tiền gửi tối thiểu ban đầu và được duy trì trong suốt kỳ hạn gửi là 300 triệu đồng hoặc 20 nghìn USD, các khách hàng là tổ chức sẽ được tham gia sản phẩm “Tài khoản đa năng” của DaiABank.

Sản phẩm này có kỳ hạn gửi là 36 tháng, tuy nhiên khách hàng được linh hoạt chọn kỳ lĩnh lãi, ngắn nhất là 1 tuần hoặc kỳ hạn dài nhất là 12 tháng (kỳ hạn tuần: 1, 2 và 3 tuần; kỳ hạn tháng: 1, 2, 3, 6, 9, 12 tháng). Bên cạnh đó, khách hàng được linh hoạt trong sử dụng tiền vốn gửi như được gửi tiền thêm hoặc rút tiền gốc trong suốt kỳ hạn gửi nhưng đảm bảo số dư còn lại phải cao hơn hoặc bằng số dư tối thiểu phải duy trì theo quy định. Lãi suất được thả nổi vào đầu kỳ lĩnh lãi.

Còn “Tiền gửi bậc thang” là sản phẩm tiền gửi không kỳ hạn, được ngân hàng này giới thiệu là sẽ giúp cho số tiền gửi của khách hàng là các tổ chức sinh lợi nhiều hơn so với sản phẩm tiền gửi thanh toán thông thường.

Cụ thể, sản phẩm “Tiền gửi bậc thang” quy định tiền là VND. Lãi suất mỗi ngày khách hàng được hưởng sẽ căn cứ trên số dư thực có cuối ngày trong tài khoản của khách hàng. Vào ngày 25 hàng tháng, tiền lãi mà DaiABank trả cho khách hàng sẽ bằng tổng lãi của các ngày trong kỳ tính lãi.

Khi tham gia sản phẩm này, số dư tiền gửi của khách hàng phải duy trì tối thiểu là 30 triệu đồng và có phát sinh phí khi tham gia cũng như khi ngưng sử dụng sản phẩm.