11:07 26/08/2015

Đạm Cà Mau hoàn thành 71% kế hoạch lợi nhuận năm

P.V

Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2015 với lãi ròng lũy kế 6 tháng 454 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch đề ra

Năm 2015 được nhận định là một năm đầy khó khăn với ngành phân bón, nhất là đối với thị trường urê.
Năm 2015 được nhận định là một năm đầy khó khăn với ngành phân bón, nhất là đối với thị trường urê.
Công ty Cổ phần Phân bón dầu khí Cà Mau (Mã DCM - HOSE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2015 với lãi ròng lũy kế 6 tháng 454 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch đề ra.

Năm 2015 được nhận định là một năm đầy khó khăn với ngành phân bón, nhất là đối với thị trường urê trong nước cung đang vượt cầu, cùng với chính sách thuế mới khiến chi phí sản xuất đội lên đáng kể.

Tuy nhiên, với sự nỗ lực của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ nhân viên, 6 tháng đầu năm 2015 Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Doanh thu trong quý thực hiện 1.744 tỷ đồng, lãi gộp đạt 545 tỷ đồng, biên lãi gộp tương ứng 31%.

Trong hoạt động tài chính, doanh thu đạt 55 tỷ đồng và chi phí tài chính ghi nhận 167 tỷ đồng, riêng chi phi lãi vay là 62 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt 106 tỷ đồng và 61 tỷ đồng.

Trừ các chi phí phát sinh khác, lãi ròng trong kỳ đạt 259 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 2.834 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn là doanh thu bán urê. Theo đó, lãi ròng cổ đông công ty mẹ DCM thực hiện 454 tỷ đồng, tương ứng 71% kế hoạch của năm 2015 (637 tỷ đồng).

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản DCM là 4.694 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận 1.003 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 27% so với đầu năm xuống còn 145 tỷ đồng. Vay nợ dài hạn giảm nhẹ 7% so với đầu năm xuống còn 6.336 tỷ đồng.

Đây là những con số thể hiện kết quả của một quá trình hoạt động tốt của doanh nghiệp, thông qua việc liên tục nâng cao chất lượng sản phẩm, thay đổi mẫu bao bì phù hợp với yêu cầu ngày càng cao và ứng dụng hàng loạt các chương trình kỹ thuật, công nghệ trong công tác quản lý, điều hành cùng sự đoàn kết nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao của tập thể công ty PVCFC nhằm mang lại sự hài lòng và đáp ứng được sự kỳ vọng của các đối tác, khách hàng trong và ngoài nước.

(Nguồn: DCM)