12:28 22/12/2012

Đàm phán không thành, MPC nâng "room" khối ngoại lên 49%

Hà Anh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã MPC-HOSE) công bố thông tin về việc bỏ khóa room ngoại

Diễn biến giá cổ phiếu MPC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu MPC trong 3 tháng qua. Nguồn: HOSE.<br>
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã MPC-HOSE) công bố thông tin về việc bỏ khóa room ngoại.

MPC đang triển khai thực hiện việc chào bán riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 700 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng, để lấy vốn phục vụ việc mở rộng sản xuất kinh doanh và công ty đang trong quá trình đàm phán để hoàn tất việc phát hành này cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Theo đó, MPC đã xin phép và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép chốt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ở mức 11,58% vốn điều lệ đến hết ngày 31/1/2013.

Tuy nhiên, do việc đàm phán chào bán cổ phần chưa xong và có thể kéo dài nên việc giới hạn tỷ lệ room lâu làm ảnh hưởng đến thanh khoản của cổ phiếu MPC. Vì vậy, công ty quyết định xin Ủy ban Chứng khoán điều chỉnh lại tỷ lệ room của nhà đầu tư nước ngoài của cổ phiếu MPC từ 11,58% lên 49% và Ủy ban Chứng khoán đã chấp thuận cho MPC điều chỉnh lại tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài về 49% vốn điều lệ.

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có quyết định cảnh cáo trên toàn thị trường đối với MPC do vi phạm quy định về công bố thông tin.