17:47 24/01/2008

Đạm Phú Mỹ: Cổ đông sáng lập bán 5 triệu cổ phiếu

Đăng Long

Từ ngày 25/1 đến ngày 1/2/2008, cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí (mã DPM) sẽ bán ra 5 triệu cổ phiếu

Từ ngày 25/1 đến ngày 1/2/2008, cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí (mã DPM) sẽ bán ra 5 triệu cổ phiếu.

Ngày 24/1, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM nhận được công văn công bố thông tin về việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ).

Tên tổ chức thực hiện giao dịch là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), cổ đông sáng lập của Đạm Phú Mỹ. Hiện BIDV đang nắm 19.000.000 cổ phiếu tại công ty này, chiếm tỷ lệ 5%.

Theo thông báo, BIDV sẽ thực hiện bán 5.000.000 cổ phiếu DPM từ ngày 25/1 đến 1/2/2008 theo hình thức thỏa thuận trực tiếp tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán; đối tác nhận chuyển nhượng là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Sau chuyển nhượng, số lượng nắm giữ của BIDV tại Đạm Phú Mỹ còn 14.000.000 cổ phiếu.