10:55 30/01/2008

Đạm Phú Mỹ đầu tư 200 triệu USD sản xuất nhựa dẻo Melamine

Hoàng Lộc

Đạm Phú Mỹ sẽ khởi công xây dựng một nhà máy sản xuất nhựa dẻo Melamine trong năm 2008

Ngày 29/1, Công ty Phân đạm và Hoá chất dầu khí (Đạm Phú Mỹ) cho biết sẽ đầu tư xây dựng một nhà máy sản xuất nhựa dẻo Melamine, tổng vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD, dự kiến sẽ khởi công trong năm 2008.

Dự án đã được ghi trong chiến lược phát triển của Đạm Phú Mỹ và đã được Tập đoàn Dầu khí Quốc gia chấp thuận đầu tư.

Nhà máy sản xuất nhựa dẻo Melamine được xây dựng tại khu đất 28 ha còn trống tại nhà máy đang sản xuất phân đạm. Hiện giá trị của khu đất trống này lên đến 300 tỷ đồng và đã được ghi trong bản cáo bạch là tài sản của Đạm Phú Mỹ.