08:05 29/08/2014

Đạm Phú Mỹ muốn thoái hết vốn tại PVC

Hà Anh

DPM muốn chuyển nhượng 2.533.202 cổ phiếu PVC, chiếm 5,07% vốn tại PVC từ 29/8 - 26/9/2014

Diễn biến giá cổ phiếu PVC trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu PVC trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty Cổ phần (mã DPM-HOSE) công bố thông tin về việc thoái vốn tại Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - Công ty Cổ phần (mã PVC-HNX).

Theo đó, DPM đã thông qua việc thoái vốn góp đầu tư dài hạn của công ty tại PVC bằng cách chuyển nhượng 2.533.202 cổ phiếu mà DPM đang sở hữu, chiếm 5,07% vốn tại PVC. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 29/8 đến ngày 26/9/2014 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên HNX.

Được biết, Đạm Phú Mỹ đã bán thành công 2,6 triệu cổ phiếu với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư, giao dịch được thực hiện từ ngày 9/7 đến ngày 14/7/2014 thông qua hình thức thỏa thuận. Qua đó, giảm số lượng cổ phiếu tại PVC từ 5.133.202 cổ phiếu, chiếm 10,27% vốn điều lệ PVC xuống còn 2.533.202 cổ phiếu, chiếm 5,07% vốn tại PVC.

Bà Lê Thị Thu Hương, Ủy viên Hội đồng Quản trị Đạm Phú Mỹ đồng thời giữ vị trí Phó tổng giám đốc PVC. Cá nhân bà Hương không nắm giữ cổ phiếu PVC.

Trước đó, Hội đồng Quản trị DPM đã thông qua việc giảm một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014 với lợi nhuận trước thuế hợp nhất giảm 334 tỷ, xuống còn 1.050 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm 309 tỷ đồng, còn 910 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm 309 tỷ, còn 866 tỷ đồng là do chi phí khí nguyên liệu tăng theo giá khí mới và chi phí vận chuyển tăng.

Ngoài ra, công ty còn điều chỉnh giảm vốn đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị cho phù hợp với tiến độ giải ngân và chi phí đầu tư thực tế với mức giảm từ 454 tỷ xuống còn 410 tỷ đồng.