14:41 20/06/2013

Dân công nghệ mong chờ gì ở iPhone 6?

Thanh Hải

Theo trang công nghệ Cnet, sau khi Apple ra mắt iOS 7, giới đam mê công nghệ bắt đầu chuyển kỳ vọng sang iPhone 6