19:56 22/03/2013

Dân Cyprus xếp hàng dài chờ rút tiền

Thanh Hải

Cảnh người dân Cyprus đổ xô tới các máy ATM của ngân hàng lớn thứ hai nước này để rút tiền tiếp tục tái diễn