14:26 31/10/2011

Đăng ký thuê bao điện thoại mới ngày càng ít

M.Chung

Số thuê bao điện thoại phát triển mới 10 tháng năm nay ước đạt 9,3 triệu, giảm 17,2% so với cùng kỳ năm trước

Số thuê bao điện thoại cả nước tính đến cuối tháng 10/2011 ước tính đạt 130,7 triệu thuê bao.
Số thuê bao điện thoại cả nước tính đến cuối tháng 10/2011 ước tính đạt 130,7 triệu thuê bao.
Theo Tổng cục Thống kế, số thuê bao điện thoại phát triển mới trong 10 tháng năm nay ước đạt 9,3 triệu, giảm 17,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó gồm 46,1 nghìn thuê bao cố định, giảm 76,2% và 9,3 triệu thuê bao di động, giảm 16,1%.

Số thuê bao điện thoại cả nước tính đến cuối tháng 10/2011 ước đạt 130,7 triệu, tăng 3,9% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó, thuê bao di động tính đến cuối tháng 10 gấp 7 lần số cố định. Cụ thể, số thuê bao di động đạt 115,2 triệu, trong khi số cố định là 15,5 triệu.

Cũng theo Tổng cục Thống kê , tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông từ tháng 1-10/2011 ước đạt 130,9 nghìn tỷ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ. Số người sử dụng Internet tại thời điểm cuối tháng 10/2011 đạt 32,1 triệu người, tăng 24,4% so với cùng thời điểm năm trước.