15:29 04/09/2008

Đánh giá lại tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Hoàng Đạt

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng báo cáo tình hình quan hệ tín dụng với các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ngày 3/9, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản đề nghị các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng báo cáo tình hình quan hệ tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đây là một trong những bước thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của những doanh nghiệp nhóm này.

Theo văn bản trên, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố báo cáo tình hình quan hệ tín dụng của các tổ chức tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn; các tổ chức tín dụng báo cáo theo các chỉ tiêu cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và lĩnh vực khác.

Các số liệu báo cáo gồm có dư nợ đến 31/12/2006, dư nợ đến 31/12/2007, tình hình cho vay đến 31/8/2008 và tổng số khách hàng là doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện đang có quan hệ tín dụng.

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố và báo cáo của tổ chức tín dụng cần phân tích, đánh giá tình hình về quan hệ tín dụng của ngân hàng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; đánh giá những mặt được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, các báo cáo cần đề xuất các chính sách, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện quan hệ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.