16:28 15/01/2016

Đạt mốc quan trọng, SHB sẽ đẩy nhanh kinh doanh tại Lào

Minh Đức

SHB dự tính sẽ nhanh chóng mở rộng kinh doanh tại Lào, sau khi chính thức lập ngân hàng con 100% vốn

SHB là một trong hai ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam đầu tiên được cấp phép thành lập ngân hàng con 100% vốn tại Lào.
SHB là một trong hai ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam đầu tiên được cấp phép thành lập ngân hàng con 100% vốn tại Lào.
Ngày 15/1, Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chính thức khai trương Ngân hàng TNHH Sài Gòn - Hà Nội Lào, ngân hàng con 100% vốn trực thuộc.

Đâu là mốc quan trọng của SHB, sau hơn ba năm chuẩn bị từ kế hoạch thâm nhập thị trường Lào bằng chi nhánh đầu tiên vào tháng 8/2012.

Ngân hàng con vừa ra mắt được thành lập trên cơ sở chuyển đổi chi nhánh SHB Lào, sau khi SHB hoàn tất các thủ tục cần thiết, được Ngân hàng Trung ương và Chính phủ Lào đánh giá cao kết quả hoạt động của chi nhánh sau hơn ba năm qua.

Theo đó, SHB là một trong hai ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam đầu tiên được cấp phép thành lập ngân hàng con 100% vốn tại Lào.

Ngân hàng con này có vốn điều lệ 50 triệu USD, có một đơn vị trực thuộc là chi nhánh Champasak, hoạt động độc lập và có cơ cấu bộ máy tổ chức riêng, cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch vụ ngân hàng như: huy động vốn bằng đồng nội tệ và ngoại tệ; cấp tín dụng bằng đồng nội tệ và ngoại tệ; thực hiện nghiệp vụ hối đoái; cung cấp các dịch vụ thanh toán và ngân quỹ; thực hiện các dịch vụ tư vấn tài chính, tiền tệ, tín dụng, nhận ủy thác, làm đại lý trong các lĩnh vực liên quan tới hoạt động ngân hàng…

Ngay sau khi đi vào hoạt động, với tầm và điều kiện của một ngân hàng chính thức, có sự ủy quyền cùng uy tín thương hiệu, năng lực tài chính và kinh nghiệm từ ngân hàng mẹ tại Việt Nam, SHB Lào đặt kế hoạch đẩy nhanh hoạt động tại thị trường mà họ đánh giá cao ở giá trị tiềm năng.

Cụ thể, trong 5 năm đầu tiên, SHB Lào dự kiến sẽ nghiên cứu mở 15 điểm giao dịch, trong đó có ít nhất 5 chi nhánh, Sở giao dịch, xây dựng hệ thống nhân sự hơn 300 cán bộ nhân viên trình độ cao, đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 9,15 triệu USD.

Ông Nguyễn Văn Lê, Tổng giám đốc SHB kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHB Lào cho biết: “Thành lập ngân hàng con 100% vốn tại Lào nói riêng cũng như tại nước ngoài nói chung là kế hoạch SHB đã ấp ủ từ lâu nhằm hiện thực hóa kế hoạch mở rộng hệ thống mạng lưới và sự hiện diện của SHB ra thị trường quốc tế.

Chúng tôi kỳ vọng rằng với một diện mạo và quy mô lớn hơn, SHB Lào sẽ hoạt động thật tốt, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của đông đảo khách hàng là các tổ chức kinh tế, cá nhân tại Lào cũng như các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư qua Lào, đồng thời khai thác tiềm năng thị trường của đất nước Triệu Voi, tạo công ăn việc làm cho người lao động bản xứ, đóng góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Lào”.

Trước đó, vào tháng 8/2012, SHB đã khai trương chi nhánh Lào. Chi nhánh này được phép triển khai đầy đủ các nghiệp vụ của một ngân hàng thương mại theo chuẩn mực quốc tế và theo quy định của pháp luật Lào.

Sau ba năm đi vào hoạt động, SHB chi nhánh Lào đã ổn định mọi mặt về cơ cấu tổ chức, không ngừng đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, tăng cường tiếp thị mở rộng thị phần nhằm tạo tiền đề cho công tác phát triển kinh doanh toàn diện tại thị trường Lào.

Tính đến 30/11/2015, SHB Lào đã đạt được những kết quả kinh doanh khả quan với tổng tài sản đạt 128,95 triệu USD, dư nợ đạt 44,35 triệu USD. Riêng trong năm 2015 (tính đến 30/11/15), doanh số thanh toán quốc tế và kiều hối đạt 40,75 triệu USD, doanh số kinh doanh ngoại tệ đạt 138,79 triệu USD, lợi nhuận trước thuế đạt 1,15 triệu USD.